Hotline: 0989 422 798

 • Legal for sustainable development
  Điểm tựa pháp lý cho sự phát triển vững bền

 • Tư vấn thường xuyên

  Các đặc tính cơ bản của doanh nghiệp tư nhân

  Ho Hieu

  Tháng Tư 13

  Luật doanh nghiệp 2014 quy định về bốn loại hình doanh nghiệp là Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN), Công ty hợp danh (CTHD), Công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH) và Công ty cổ phần (CTCP). Để giúp khách hàng có thể lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của mình. Trong phạm vi bài viết này, công ty luật chúng tôi sẽ phân tích các đặc tính cơ bản của loại hình Doanh nghiệp Tư nhân.

  I. Đặc tính cơ bản của doanh nghiệp tư nhân:

  Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là “ doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”. Đây  loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất và thường được áp dụng cho các cá nhân kinh doanh ở phạm vi nhỏ, không cần huy động vốn lớn. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một DNTN. Chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên CTHD. ( khoản 1, khoản 3 điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014).

  1. Tư cách pháp nhân và trách nhiệm của chủ sở hữu

  Đặc điểm cơ bản của DNTN là không có tư cách pháp nhân và chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn với các nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình.

  Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập và quản lý hoặc mua cổ phần hoặc phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

  1. Cơ cấu tổ chức và quản lý

  Chủ doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật; là chủ sở hữu duy nhất và là người quản lý của doanh nghiệp. Chủ DNTN có quyền quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, miễn là quyết định đó không trái pháp luật; có thể thuê giám đốc để quản lý điều hành hoạt động kinh doanh nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  DNTN không bắt buôc phải thành lập các cơ quan quản lý nội bộ như hội đồng thành viên của CTTNHH, hay đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị của CTCP.

  1. Khả năng chuyển nhượng và bán doanh nghiệp

  Vì là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp, nên chủ doanh nghiệp có quyền bán DNTN mà không chịu bất kỳ hạn chế nào và các điều khoản, điều kiện của giao dịch bán hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày bán doanh nghiệp, trừ trường hợp, người mua, người bán, và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác ( khoản 2 Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2014).

  1. Khả năng huy động vốn

  DNTN không được phép phát hành chứng khoán ( như cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác). Được phép huy động vốn dưới các hình thức khác như vay vốn ngân hàng.

  1. Nghĩa vụ công bố thông tin

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 184 Luật doanh nghiệp 2014 Toàn bộ vốn và tài sản của DNTN kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng trong hoạt động kinh doanh phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. DNTN có nghĩa vụ nộp một số báo cáo về tài chính, tình hình sử dụng lao động cho cơ quan cấp phép, quản lý lao động, thuế và thống kê địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế các DNTN thường không tiết lộ thông tin và về cơ bản bên thứ ba không biết về thông tin này.

  Như vậy, với những đặc tính riêng biệt trên, Loại hình doanh nghiệp tư nhân thường sẽ phù hợp với những khách hàng không có nhu cầu huy động vốn lớn, phạm vi kinh doanh nhỏ. Và với ưu điểm Về chế độ sở hữu và chịu trách nhiệm,  doanh nghiệp tư nhân luôn tạo được sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

  Để được tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất quý khách hàng xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY LUẬT AN MINH PHÁT
  Địa chỉ: Phòng 12A – Chung cư viện Chiến lược Bộ Công An, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  Điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798

  Bình luận

  © 2017 AMPLAW - Bản quyền thuộc về Luật An Minh Phát | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản!