Hotline: 0989 422 798

 • Legal for sustainable development
  Điểm tựa pháp lý cho sự phát triển vững bền

 • Tầm nhìn

  Tầm nhìn

  Công ty TNHH An Minh Phát xây dựng và tuân thủ ” Chuẩn mực Tư vấn pháp luật “, với yêu cầu tư duy sâu toàn diện, đưa ra giải pháp, pháp lý tin cậy nhất, khai thông mọi rào cản trên cơ sở nền tảng hiểu biết pháp luật chắc chắn, đó là cốt lõi, là mục tiêu cao nhất khi hoạch định các giải pháp pháp lý cho Khách hàng.

  Công ty TNHH An Minh Phát cố gắng bền bỉ, tích lũy và hoàn thiện năng lực tư vấn toàn diện, dịch vụ Pháp lý được thực hiện bởi đội ngũ Luật sư, Chuyên gia có Năng lực và Kinh nghiệm chuyên sâu, Phương pháp chuyên nghiệp, Bảo mật tuyệt đối và Trách nhiệm đến cùng với quyền lợi cao nhất của Khách hàng như một “Đối tác Pháp lý tin cậy”.

  Tại Công ty TNHH An Minh Phát, đó là mục tiêu, tầm nhìn, trụ cột phát triển và giá trị cốt lõi được thấm nhuần và tuần thủ như một chuẩn mực cao nhất.

  Công ty TNHH An Minh Phát cố gắng trở thành công ty luật tiên tiến, văn minh, thân thiện và hàng đầu Việt Nam.

  Liên hệ với chúng tôi


  © 2017 AMPLAW - Bản quyền thuộc về Luật An Minh Phát | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản!