Hotline: 0989 422 798

 • Legal for sustainable development
  Điểm tựa pháp lý cho sự phát triển vững bền

 • Nhân sự

  Luật sư Trần Minh Hùng

  QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Luật sư Trần Thanh đã có hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên biệt trong lĩnh vực tranh tụng...

  Luật sư Nguyễn Thị Phương Cúc

  QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Luật sư Nguyễn Thị Phương Cúc là thành viên sáng lập của AMP&Partern. Luật sư Cúc đã có hơn 10 năm...

  Thạc sĩ Luật sư Trần Thanh

  QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Luật sư Trần Thanh đã có hơn 14 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên biệt trong lĩnh vực tranh tụng...

  Luật sư Nguyễn Văn Hải

  QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Thạc  sĩ – Luật sư Nguyễn Văn Hải là Thành viên sáng lập của AMP&Partern. Trước khi tham gia thành...

  Luật sư Hoàng Đức Anh

  QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Luật sư Hoàng Đức Anh đã có hơn 14 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên biệt trong lĩnh vực tranh...

  Tiến sĩ, Luật sư Tô Trọng Mạnh

  QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Tiến sĩ – Luật sư Tô Trọng Mạnh là Thành viên sáng lập của AMP&Partern. Trước khi tham gia thành...

  Luật sư Dương Lê Ước An

  QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Luật sư Dương Lê Ước An là thành viên sáng lập của AMP&Partern. Luật sư An đã có hơn 10 năm kinh nghiệm...

  Luật sư Nguyễn Văn Tùng

  QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC Tiến Sĩ – Giảng viên cao cấp Nguyễn Văn Tùng là giảng viên Khoa Luật – Trường Đại học Quốc...

  © 2017 AMPLAW - Bản quyền thuộc về Luật An Minh Phát | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản!